IVD Optimisation

IVD Optimisation

Това, което правим за компаниите е да анализираме и имплементираме най-добрите практики в оптимизацията на работата на човешките ресурси, процесите и използваните технологии и методологии, с цел постигане на максимум ефективност.


Избери нас
 • Според многобройни проучвания в бизнеса, производителността  на труда, особено в източна Европа е около 50%, което вoди до изключително ниска ефективност и високи разходи.
 • Управлявате ли организация, която няма ясни правила, процедури и задължения?
 • Нямате ресурса да анализирате производителността на дейността на компанията си обективно и професионално?
 • Търсите ефективност, качество и бързи резултати от усилията на персонала?     
 • Предстои промяна в компанията ви и искате да се случи по най-добрия и ефективен начин?      
 • Имате нужда от безпристрастен и професионален мениджър, които да наемете за проект или абонаментен принцип?

Услуги

 • Анализ на ефективността на компанията по отношение на мениджмънт, ресурси, процеси, процедури, производство.
 • Оптимизиране на бизнес, производствени, операционни и управленски процеси.
 • Оптимизиране на организационна структура, позиции и персонал.
 • Имплементиране на бизнес, производствени и управленски процеси и процедури.
 • Намаляване на разходите, чрез оптимизация.
 • Управление на промяната и прехода.
 • Стандартизиране и опростяване на процесите.
 • Мениджър под наем.

Как работим

СТЪПКА 1: Интервю/Среща – Дефинира се обхвата на проекта по анализ и оптимизация, кои услуги ще са включени, в какви срокове ще бъде изпълнено всичко, какви методологии и добри практики ще бъдат използвани, особени искания на клиента; 

СТЪПКА 2: Оферта – Може да включва само анализ, само оптимизация, само оценка от оптимизацията или комбинация от всички или всички услуги;

СТЪПКА 3: Подписване на договор;

СТЪПКА 4: Анализ – Ще бъде направен детайлен анализ на текущия начин на работа (съгласно заданието на клиента), след което ще бъдат дадени препоръки за подобрение;

СТЪПКА 5: Оптимизиране – в нашата работа използваме различни техники, методологии и добри практики за подобрение на работата на служителите и процесите в организацията, така че те да бъдат максимално ефективни; 

СТЪПКА 6: Оценка на резултатите – В рамките на заданието/проекта или от предишно извършено подобрение може да се оценят данните с различни КПЕ (Ключови Показатели за Ефективност), така че да се установи, дали подобренията са дали исканите и очаквани резултати и какви точно са те;

Фактуриране и плащане – За удобство на клиента предлагаме следните варианти: еднократно за целия проект, 50% авансово при сключване на договор преди започване на ангажимента и 50% след приключване на работата, на части по избрани от клиента модули или на месечен/седмичен абонамент.
За информация – фирма IVD Optimisation е регистрирана по ДДС.


Техники и методологии

Част от техниките, методологиите и добрите практики, които използваме в нашата работа и ще бъдат база за оптимизиране на вашите процеси, изграждане на процедури и непрекъснато подобрени са:


IVD Optimisation

За нас

Със своята експертиза на професионалисти с над 17 г. опит в сферата на мениджмънта, ЧР, оптимизациите, управление на промяната и прехода, ние вярваме, че можем да ви бъдем полезни, така че вашия бизнес независимо, дали става дума за услуги или продукти да бъде по-добър и ефективен от този на конкуренцията ви, така че да постигате наистина целите, които си поставяте.